tembang Macapat

diarani tembang macapat, amarga anggone nembangake/maca papat-papat wanda.

Tembang macapat kaiket ing paugeran-paugeran yaiku

1. guru lagu yaiku aksara vokal sing manggon ana ing paling mburi saben gatra/dhong-dhinge swara

2. guru wilangan yaiku cacahe/jumlahe wanda utawa suku kata ing saben gatra

3.guru gatra yaiku cacahe baris/gatra ing saben pada/gatra

Jenise tembang macapat ana 11 yaiku :

1. maskumambang

2. Pucung

3. Durma

4. Gambuh

5. Megatruh

6. Pangkur

7. Sinom

8. Mijil

9. Asmaradana

10. Kinanthi

11. Dhandhanggula

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s