WULANG BEBASAN

1. Ing sajroning wedi asih marang Sang Pangeran iku tinemu katentreman kang gedhe lan minangka sumbering urip
2. Werna endah iku goroh lan ayune rupa iku tanpa guna, nanging wong wadon kang wedi asih marang Sang Pangeran iku kaalembana
3. Aja meri marang wong kang ambeksiya, lan aja milih dalane sanajan mung siji wae kang kopilih
4. Sengit marakake grejegan, katresnan nasabi sakehe panerak
5. Wong kesed ora bakal nyekel kang diburu, nanging wong sregep bakal oleh barang kang pangaji
6. Mitra iku samangsa-mangsa ajeg bae katresnane, lan dadi sedulur ing sajrone kasusahan
7. Ati kang bingar iku minangka obat kang manjur, nanging ilanging semangat ngroposake balung
8. Andhap asor lan ngabekti marang Sang Pangeran iku diganjar, kasugihan, kaluhuran lan urip
9. Satemene panganti-anti iku pancen ana, lan pangarep-arepmu ora bakal ilang
10. Aja nepsoni marang wong kang nindakake piala, aja meri marang wong duraka
11. Becik pameleh kang terus terang, tinimbang katersnan kang sinidhem
12. Akeh wong kang golek sih marang kang nyekel pangwasa, nanging kaadilan iku saka Sang Kuwasa

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s